Pokuta jest to sakrament, w którym Pan Jezus przez usta kapłana odpuszcza nam grzechy po Chrzcie popełnione. Po swoim zmartwychwstaniu ustanowił Pan Jezus sakrament pokuty tymi słowami: "Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie będą im zatrzymane" (J 20.22 - 23). Spowiedź polega na wyznaniu grzechów przez wiernego, zwanego penitentem, duchownemu, zwanemu spowiednikiem. Sakrament pokuty składa się z trzech aktów penitenta oraz z rozgrzeszenia kapłana.

Aktami penitenta są:

Żal za grzechy.
Spowiedź lub ujawnienie grzechów przed kapłanem.
Postanowienie wypełnienia zadośćuczynienia i czynów pokutnych.
Warunki przyjęcia sakramentu pokuty:
Rachunek sumienia.
Żal za swoje grzechy.
Mocne postanowienie poprawy.
Szczere wyznanie swoich grzechów.
Gotowość do pokuty i naprawienia wyrządzonych szkód.

TOP