Pogrzeb należy do tzw. sakramentaliów (czynności religijnych znaczeniowo zbliżonych do sakramentów, ale nie będący nimi) i jest to ogół obrzędów towarzyszących grzebaniu lub kremacji zwłok zmarłego.

Pogrzeb traktowany jest jako jeden z podstawowych moralnych i religijnych obowiązków wobec zmarłego człowieka. Forma obrzędowa pogrzebu zależy od wyznawanego światopoglądu osoby lub osób organizujących pogrzeb, rzadziej od woli zmarłego. Pogrzeb jest formą rozstania się z postacią cielesną człowieka, mającą na celu pożegnanie się ze zmarłym i okazanie szacunku dla grzebanej osoby. Grzebanie zmarłych związane jest z wiarą, że w końcu czasów przyjdzie Jezus Chrystus i nastąpi zmartwychwstanie ciał.

Do tradycyjnych form pożegnania zmarłego przyjętych w kulturze europejskiej jest towarzyszenie trumnie ze zmarłym (lub urnie z jego prochami) w pochodzie pogrzebowym (kondukcie żałobnym) w drodze na cmentarz, miejsca złożenia doczesnych szczątków. Osoby towarzyszące niosą ze sobą zwykle wieńce i wiązanki kwiatów, które na koniec składane są na grobie zmarłego. Coraz częściej zamiast kwiatów i wiązanek chrześcijanie zamawiają Msze Św..Obrzędy towarzyszące grzebaniu lub paleniu zwłok zależą od lokalnych tradycji i zwyczajów.

"Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, na wieki wieków. Amen. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
Dobry Jezu a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie!
Panie Miłosierdzia świeć nad ich duszami!"

TOP