Sakrament namaszczenia jest udzielany wiernym w wypadku poważnej lub grożącej śmiercią choroby, jednakże nie jest przeznaczony wyłącznie dla umierających - ma zadanie przynieść choremu ulgę w cierpieniu lub uzdrowienie. Apostoł Jakub pisze: "Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli popełnił grzechy, będzie mu odpuszczone" (Jk 5,14-15). Namaszczenie chorych obok spowiedzi i komunii świętej (zwanej wtedy wiatykiem) jest nazywane sakramentem chorych. Jeżeli chory nie może się spowiadać, sakrament własną mocą odpuszcza grzechy, o ile chory pragnie dostąpić przebaczenia.

Przygotowanie do namaszczenia chorych: na przyjście kapłana, który przyjdzie udzielić choremu sakramentu, powinniśmy przygotować się podobnie jak na wizytę duszpasterską, a więc nakryć stół białym obrusem, przygotować krzyż, świece i wodę święconą.

TOP