Małżeństwo sakramentalne jest to związek monogamiczny mężczyzny i kobiety będący sakramentalnym znakiem miłości Chrystusa i Kościoła, jest przymierzem mężczyzny i kobiety tworzącym wspólnotę całego życia, podejmowaną dla ich własnego dobra i dla zrodzenia i wychowania potomstwa. Małżeństwo jest zatem zjednoczeniem dwojga osób, tworzących związek nierozerwalny do śmierci jednego z małżonków. Połączenie się mężczyzny i kobiety w "jedno ciało", w małżeństwie jest wolą Stwórcy. W Piśmie Świętym czytamy: "Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym błogosławił im mówiąc do nich: bądźcie płodni" (Rdz 1,27-28). Dlatego mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się z żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem" (Rdz 2.24). Pan Jezus powołując się na porządek Boży odrzucił rozwód: "Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela" (Mt 19,6).

TOP