Komunia Święta to uroczysta celebracja Ostatniej Wieczerzy, uczty paschalnej, którą Pan Jezus spożył przed swoją zbawczą męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Podczas Ostatniej Wieczerzy wziął Jezus chleb, dzięki czynił, połamał go i podał uczniom mówiąc: "To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: czyńcie to na moją pamiątkę". Tak samo po wieczerzy wziął kielich, mówiąc: "ten kielich, to Nowe Przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana" (Łk 22,19 - 20). Apostołowie jak i wszyscy chrześcijanie pierwszych wieków wypełniali bardzo starannie ten nakaz Jezusa "To czyńcie na moją pamiątkę", a my kontynuujemy to dziś.

W naszej parafii Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej przypada na II niedzielę maja.

TOP