Bierzmowanie to sakrament dojrzałości w wierze. Ważną osobą na bierzmowaniu jest świadek. Jest on świadkiem umocnienia wiary bierzmowanego. Kładzie on prawą dłoń na prawym ramieniu bierzmowanego. Świadkiem może być rodzic. W razie nieprzewidywanych okoliczności ktoś inny może go zastąpić. W tym sakramencie Jezus Chrystus udziela nam Ducha Świętego, który jest Duchem Prawdy i Miłości. Dlatego pisze Apostoł Paweł "Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy". Duch Święty

w sakramencie tym udziela nam darów:

Mądrości,
Rozumu,
Rady,
Męstwa,
Umiejętności,
Pobożności,
Bojaźni Bożej.

Bierzmowania udziela Biskup.

TOP